Batý Dilleri, Sakarya Ýngilizce Kursu, Sýnav, Dil Kursu, YDS, TOEFL, IELTS, YÖKDÝL, Erasmus, Almanca Aile Birleþimi, Speaking, Ýlköðretim Ýngilizce, Ýþ Ýngilizcesi, Work and Travel, Pilotajlýk, Yurtdýþý Dil Okulu, Kurumsal Ýngilizce, MEB dil sertifikasý, batý dilleri, batý dilleri merkezi, Ýspanyolca , Ýtalyanca, Rusça, Ýngilizce Özel Ders, Ýngilizce konuþma, Ýngilizce seviye tespit, Dil Sertifikasý, Çocuklar için Ýngilizce, Kurumsal çeviri, Sakarya Ýngilizce kursu , Sakarya Ýspanyolca kursu, Sakarya Fransýzca kursu, Sakarya Ýtalyanca kursu, Sakarya Almanca kursu, Adapazarý Ýngilizce kurs, Adapazarý Almanca kurs,